Wie zijn wij?

Het Brussels Education Center schrijft elk jaar gemiddeld 9000 cursisten in voor een taalcursus en telt meer dan 80 docenten. Ons Centrum voor VolwassenenOnderwijs is daarmee één van de grootste van Brussel. Ons centrum ligt op de Vrije Universiteit van Brussel te Etterbeek, maar je kan les krijgen op verschillende lesplaatsen in Brussel.

Onze missie


Ons centrum wil via innovatieve onderwijsmethodes en pedagogische ondersteuning de taalvaardigheden van de cursisten uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse randgemeenten verruimen. Bovendien wensen wij de culturele horizon van ons doelpubliek te verbreden. Zowel op het vlak van taal- als cultuuronderwijs streeft ons centrum uitmuntendheid en professionaliteit na.

Deze missie vertaalt zich in een visie op het vlak van:

Taalonderwijs

Wij bieden een actueel, communicatief, functioneel, coöperatief en taakgericht onderwijs dat, door uitsluitend gebruik te maken van de doeltaal, een coherent en kwalitatief traject biedt van niveau A1 tot en met niveau C1 van het Gemeenschapplelijk Europees Referentiekader voor Talen. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan een gedifferentieerd talenaanbod, ICT-vaardigheden en trajectbegeleiding.

Cultuuronderwijs

Het verwerven van taalcompetenties is onlosmakelijk verbonden met het streven naar bredere competenties op het vlak van cultuur en samenleving. Hierbij wordt er niet alleen aandacht besteed aan de verschillende culturele gewoontes en de leefwereld van de doeltaalgebruikers, maar ook aan het ruim cultureel patrimonium (kunst en letteren) dat in de Brusselse context steeds binnen handbereik is.